Regio's

Zie verder

Welkom op de website van Psychoanalytische Centra

Er zijn 5 Psychoanalytische Centra: Noord, Oost, Midden, Zuid en West. In elk centrum werken psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten samen om de volgende doelen te realiseren:

 1. Het bevorderen van de toegankelijkheid van de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie als behandelvorm;
 2. Het beschikbaar stellen van psychoanalytische, klinische kennis en kunde voor GGZ-collega’s met belangstelling voor een psychoanalytische manier van werken;
 3. Het verspreiden van het psychoanalytische gedachtengoed onder het algemene publiek en specifieke doelgroepen.

De 5 Centra organiseren verschillende activiteiten om de bovenstaande doelstellingen vorm te geven. Deze worden hieronder toegelicht. U kunt bij het Psychoanalytisch Centrum in uw eigen regio informatie vinden over welke activiteiten het betreffende Centrum aanbiedt.

De Centra organiseren ook kwaliteitsgerichte activiteiten voor de eigen leden, zoals intervisie-bijeenkomsten, leesgroepen en interne voordrachten.

Op de websites van de diverse Centra vindt u een overzicht van de in die regio werkzame psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten. Soms worden ook psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeuten vermeld, hetgeen zeker in dun bezette regio’s van belang is. Als u meer wilt weten over het onderscheid tussen psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie, kunt op de regionale websites uitleg vinden. Op de regionale website vindt u ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor een psychoanalytische behandeling.
Op de websites van de diverse Centra vindt u een overzicht van de in die regio werkzame psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten. Soms worden ook psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeuten vermeld, hetgeen zeker in dun bezette regio’s van belang is. Als u meer wilt weten over het onderscheid tussen psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie, kunt op de regionale websites uitleg vinden. Op de regionale website vindt u ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor een psychoanalytische behandeling.
Op een refereeravond is er een voordracht over psychoanalytisch onderwerp (theorie en/of praktijk) door een psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. Soms is er een co-referaat van een collega-analyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. In alle gevallen is er aansluitend aan de voordracht (en het co-referaat) gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Afhankelijk van de regio wordt de refereeravond afgesloten met een borrel om wat informeler na te praten en nader met elkaar kennis te maken.
Op een refereeravond is er een voordracht over psychoanalytisch onderwerp (theorie en/of praktijk) door een psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. Soms is er een co-referaat van een collega-analyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. In alle gevallen is er aansluitend aan de voordracht (en het co-referaat) gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Afhankelijk van de regio wordt de refereeravond afgesloten met een borrel om wat informeler na te praten en nader met elkaar kennis te maken.

Een klinisch seminar is een reeks van bijeenkomsten, waarin de deelnemers onder begeleiding van een ervaren psychoanalyticus eigen klinisch materiaal kunnen inbrengen. Het seminar is bedoeld voor psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen (in opleiding) die interesse hebben in het psychoanalytisch denken en werken.

De werkwijze is om aan de hand van verslagen van één of twee therapiezittingen meer zicht te krijgen op de onbewuste interne dynamiek van de patiënt en hoe dit tot uitdrukking komt in het therapeutisch proces en in de therapeutische relatie. De ervaring is dat een dergelijke benadering tot verdieping en beter begrip kan leiden, en daardoor tot verrijking van het therapeutisch werken.

Een klinisch seminar is een reeks van bijeenkomsten, waarin de deelnemers onder begeleiding van een ervaren psychoanalyticus eigen klinisch materiaal kunnen inbrengen. Het seminar is bedoeld voor psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen (in opleiding) die interesse hebben in het psychoanalytisch denken en werken.

De werkwijze is om aan de hand van verslagen van één of twee therapiezittingen meer zicht te krijgen op de onbewuste interne dynamiek van de patiënt en hoe dit tot uitdrukking komt in het therapeutisch proces en in de therapeutische relatie. De ervaring is dat een dergelijke benadering tot verdieping en beter begrip kan leiden, en daardoor tot verrijking van het therapeutisch werken.

Supervisie biedt de supervisant gelegenheid om zijn theoretische en technische kennis en kunde en zijn persoonlijkheid te integreren, zodanig dat hij het therapeutisch proces leert hantereren en bevorderen. Een psychoanalytische supervisie kenmerkt zich door relatief veel aandacht voor wederzijdse onbewuste beïnvloeding tussen de twee dyades van de supervisiesituatie: supervisant-patiënt en supervisant-supervisor. Op deze manier maakt de supervisant op meer lagen kennis met overdracht en tegenoverdracht.
Supervisie biedt de supervisant gelegenheid om zijn theoretische en technische kennis en kunde en zijn persoonlijkheid te integreren, zodanig dat hij het therapeutisch proces leert hantereren en bevorderen. Een psychoanalytische supervisie kenmerkt zich door relatief veel aandacht voor wederzijdse onbewuste beïnvloeding tussen de twee dyades van de supervisiesituatie: supervisant-patiënt en supervisant-supervisor. Op deze manier maakt de supervisant op meer lagen kennis met overdracht en tegenoverdracht.
Een Psychoanalytische Centrum is op te vatten als een samenwerkingsverband tussen individuele praktijkhouders die door hun gezamenlijke klinische en nascholingsactiviteiten een boeiende leeromgeving kunnen vormen voor een GGZ-opleideling. In verschillende Centra zijn daarom praktijkhouders een overeenkomst aangegaan met een RINO-opleiding om een opleidingsplaats Psychotherapie te realiseren. Het Psychoanalytisch Centrum faciliteert de opleidingsplaats door te zorgen voor verwijzingen, regiebehandelaarschap, indicatiestellingsoverleg en door als collectief de opleideling de nodige ‘holding’ te bieden. Als leeromgeving is een Psychoanalytisch Centrum vooral geschikt voor opleidelingen met belangstelling voor psychoanalytisch behandelen en voor het werken in de vrije praktijk.
Een Psychoanalytische Centrum is op te vatten als een samenwerkingsverband tussen individuele praktijkhouders die door hun gezamenlijke klinische en nascholingsactiviteiten een boeiende leeromgeving kunnen vormen voor een GGZ-opleideling. In verschillende Centra zijn daarom praktijkhouders een overeenkomst aangegaan met een RINO-opleiding om een opleidingsplaats Psychotherapie te realiseren. Het Psychoanalytisch Centrum faciliteert de opleidingsplaats door te zorgen voor verwijzingen, regiebehandelaarschap, indicatiestellingsoverleg en door als collectief de opleideling de nodige ‘holding’ te bieden. Als leeromgeving is een Psychoanalytisch Centrum vooral geschikt voor opleidelingen met belangstelling voor psychoanalytisch behandelen en voor het werken in de vrije praktijk.
Psychoanalytische leertherapie onderscheidt zich eigenlijk niet van psychoanalytische psychotherapie zonder meer. De bedoeling is immers dat degene die in opleiding is ervaart hoe het is om in therapie te zijn. Verder is een doel dat hij of zij zichzelf beter leert kennen, om als therapeut de eigen gedachten en gevoelens te kunnen inzetten ten behoeve van het therapeutisch proces. En ten slotte wordt leertherapie vaak ingezet om aan eigen psychische problemen en klachten te werken, wat desgewenst kan uitmonden in het omzetten van de leertherapie in een therapeutische psychoanalytische psychotherapie.
Psychoanalytische leertherapie onderscheidt zich eigenlijk niet van psychoanalytische psychotherapie zonder meer. De bedoeling is immers dat degene die in opleiding is ervaart hoe het is om in therapie te zijn. Verder is een doel dat hij of zij zichzelf beter leert kennen, om als therapeut de eigen gedachten en gevoelens te kunnen inzetten ten behoeve van het therapeutisch proces. En ten slotte wordt leertherapie vaak ingezet om aan eigen psychische problemen en klachten te werken, wat desgewenst kan uitmonden in het omzetten van de leertherapie in een therapeutische psychoanalytische psychotherapie.
Deze rubriek is bij elk Centrum verschillend ingevuld. Sommige Centra verzorgen in samenwerking met de commissie Psychoanalyse en Film een filmavond waarbij een psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut de betreffende film inleidt. Verschillende regio’s bieden een Collegereeks Psychoanalyse voor Studenten aan. En ook rondom de raakvlakken tussen beeldende kunst, literatuur en psychoanalyse is in sommige regio’s een activiteit georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de betreffende regio.
Deze rubriek is bij elk Centrum verschillend ingevuld. Sommige Centra verzorgen in samenwerking met de commissie Psychoanalyse en Film een filmavond waarbij een psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut de betreffende film inleidt. Verschillende regio’s bieden een Collegereeks Psychoanalyse voor Studenten aan. En ook rondom de raakvlakken tussen beeldende kunst, literatuur en psychoanalyse is in sommige regio’s een activiteit georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de betreffende regio.

Voor bezoekers die meer willen weten over het psychoanalytisch gedachtengoed willen we de onderstaande websites aanbevelen:

 • www.psychoanalyseleeft.nl
 • www.psychoanalytischw
  oordenboek.nl
 • www.stichtingpsychoanalys
  eencultuur.eu
 • learning.psychoanalysis.org.uk
 • www.readingfreud.com

  Op Youtube: webinars van de International Psychoanalytical Association

Voor bezoekers die meer willen weten over het psychoanalytisch gedachtengoed willen we de onderstaande websites aanbevelen:

 • www.psychoanalyseleeft.nl
 • www.psychoanalytischw
  oordenboek.nl
 • www.stichtingpsychoanalys
  eencultuur.eu
 • learning.psychoanalysis.org.uk
 • www.readingfreud.com

  Op Youtube: webinars van de International Psychoanalytical Association